Category Archives: Meditasi

Sikap Meditasi

3 Tingkat Samadhi
1. Khanika samadhi: konsentrasi memulai, yaitu konsentrasi dengan penampakan obyek baru dimulai (Parikamma Nimitta), masih muncul lenyap muncul lenyap. Ciri-ciri mental pada tahap ini adalah belum mengendapnya nivarana/rintangan meditasi.
2. Upacara samadhi: Konsentrasi berusaha mencapai, yaitu konsentrasi dengan obyek mulai bertahan tampak (Uggaha Nimitta). Ciri-ciri mental pada tahap ini adalah mengendapnya nivarana/rintangan meditasi.
3. Appana samadhi/jhana: Konsentrasi penuh, yaitu pikiran mengelola obyek yang bisa dikontrol (Patibhanga Nimitta). Ciri-ciri mental pada tahap ini adalah ketiadaan Nivarana dengan mendominasinya ciri-ciri meditasi (Jhananga) secara menonjol dan intensif.

Nimitta
Nimitta artinya suatu pertanda atau gambaran yang ada hubungannya dengan perkembangan obyek meditasi. Nimitta ini ada tiga macam, yaitu :
1. Parikamma-Nimitta (gambaran batin permulaan)
2. Uggaha-Nimitta (gambaran batin mencapai)
3. Patibhaga-Nimitta (gambaran batin berlawanan)
Mengenai parikamma-nimitta, gambaran suatu obyek yang diambil dalam meditasi, seperti patung Buddha, mula-mula dilihat dengan mata, kemudian dibayangkan dalam pikiran. Jadi, parikamma-nimitta merupakan gambaran atau bentuk dari obyek dalam keadaan yang sebenarnya. Semua obyek (empat puluh macam obyek meditasi) dapat menghasilkan parikamma-nimitta.
Mengenai uggaha-nimitta, gambaran suatu obyek yang diambil dalam meditasi dilihat dengan batin, hingga obyek itu melekat dalam pikiran. Jadi, uggaha-nimitta merupakan gambaran obyek di dalam batin yang sama dengan bentuk obyek yang dipakai, walaupun mata telah dipejamkan. Untuk mencapai uggaha-nimitta, semua obyek meditasi dapat dipakai dalam melaksanakan Samatha Bhavana, yaitu keempat puluh obyek meditasi yang tersebut terdahulu.
Mengenai patibhaga-nimitta, gambaran suatu obyek yang diambil dalam meditasi yang telah melekat pada pikiran, terpeta dengan nyata, tetap, jernih, jelas, terbebas dari gangguan, dan gambaran obyek tersebut dapat dibesarkan serta dikecilkan menurut kemauan. Jadi, patibhaga-nimitta merupakan gambaran pantulan dari obyek yang dipakai, yang bentuk gambaran itu berubah menjadi sinar terang di dalam batinnya. Untuk mencapai patibhaga-nimitta, maka obyek yang harus diambil dalam melaksanakan Samatha Bhavana ialah sepuluh kasina, sepuluh asubha, satu kayagatasati, dan satu anapanasati.
Nimitta bukan berarti obyek meditasi (40 kammatthana) ataupun obyek vipassana (21 satipatthana). Nimitta artinya penampakan dari obyek.

Iklan

Meditasi

 

MEDITASI YG BENAR ADALAH MEDITASI YG MENGIKUTI PETUNJUK SAMMASAMBUDDHA YAITU JALAN TENGAH ATAU JALAN BERUNSUR DELAPAN. JALAN TENGAH ADALAH SATU JALAN YG TIDAK BERAT SEBELAH KIRI DAN JUGA TIDAK BERAT SEBELAH KANAN, BILA JALAN TENGAH INI DIJA…BARKAN DALAM BAHASA LATIHAN MAKA BOLEH DIKATAKAN JALAN TENGAH ADALAH KESEIMBANGAN YAITU KESEIMBANGAN JASMANI DAN KESEIMBANGAN BATIN.
APAKAH KESEIMBANGAN JASMANI DAN KESEIMBANGAN BATIN ITU ?
KESEIMBANGAN JASMANI ADALAH BILA EMPAT UNSUR (ANGIN, API, TANAH DAN AIR) DALAM KONDISI YG HARMONIS YAITU JASMANI KITA DALAM KEADAAN RELAX DAN TDK TEGANG.
KESEIMBANGAN BATIN ADALAH BILA BATIN KITA DALAM KONDISI HARMONIS YAITU BATIN KITA DALAM KEADAAN DAMAI DAN BAHAGIA SERTA TENANG DAN TENTRAM.
OLEH SEBAB ITU KESEIMBANGAN JASMANI DAN KESEIMBANGAN BATIN SANGAT AMAT DIPERLUKAN. APAPUN JENIS LATIHAN ANDA APAKAH SAMATHA ATAU VIPASSANA. APAPUN OBJEK LATIHAN ANDA APAKAH ANAPANASATI ATAU NAIK TURUN NYA PERUT ANDA PERLU MENYELARASKAN LATIHAN ANDA HINGGA MENCAPAI KESEIMBANGAN BAIK JASMANI MAUPUN BATIN.
LALU BAGAIMANA CARANYA AGAR DAPAT MENYELARASKAN LATIHAN KITA HINGGA MENCAPAI KESEIMBANGAN JASMANI DAN KESEIMBANGAN BATIN ?
AGAR DAPAT MENYELARASKAN LATIHAN ANDA HINGGA MENCAPAI KESEIMBANGAN JASMANI DAN BATIN ANDA PERLU MENGAWALI LATIHAN ANDA DGN SATISAMPAJANA SEBAGAI RELEXASI YANG SEBENARNYA.
RELAXASI DAPAT MENGENDURKAN OTOT2 JASMANI ANDA YG TEGANG SEHINGGA JASMANI ANDA AKAN MENJADI SEMAKIN SEJUK DAN NYAMAN.
SETELAH ANDA MERASAKAN RELEX DAN TENANG BARULAH ANDA MULAI MENGAMATI OBJEK YANG UTAMA.
DGN LATIHAN YG TEKUN DAN TERATUR, MEDITASI ANDA AKAN MAJU SECARA BERTAHAP LALU ANDA AKAN SEMAKIN TRAMPIL MENGKONDISI JASMANI DAN BATIN ANDA DALAM KESEIMBANGAN KEMUDIAN JASMANI DAN BATIN ANDA AKAN MENJADI LEBIH RELEX DAN TENANG LALU LATIHAN ANDA AKAN SEMAKIN MAJU SEHINGGA TERCAPAILAH KONDISI BATIN YG SEHAT YAITU BATIN YG DAMAI DAN BAHAGIA SERTA TENANG DAN TENTRAM.